Restauracja Karczma
ul. Łódzka 233
42-218 Częstochowa

tel.: 34 372 10 41
tel./fax (034) 322 49 41

Ustalenie imprez:
tel.: 500 117 077

tel.: 512 349 069